chanpin

Нашите производи

Чекан дробилката машина

Машината за дробилката со чекан е опрема за дробење со удари, која го зафаќа материјалот со главата на чеканот заради дробење.Ова е висококвалитетна дробилка која се користи за дробење разни средно тврди и слаби абразивни материјали.Јакоста на притисок на материјалот во рамките на 100 MPa и содржината на влага е помала од 15%.Применливи материјали, вклучувајќи јаглен, сол, креда, гипс, тули, варовник, чеша, итн.

Би сакале да ви го препорачаме оптималниот модел на мелење за да се осигураме дека ќе ги добиете посакуваните резултати на мелење.Ве молиме кажете ни ги следниве прашања:

1.Вашата суровина?

2.Потребна финост (мрежа/μm)?

3.Потребен капацитет (t/h)?

Технички принцип

Чекан роторот е главниот работен дел на чекан дробилката.Роторот се состои од главното вратило, чак, осовина за игла и чекан.Моторот го придвижува роторот да се ротира со голема брзина во шуплината на дробење, материјалите се внесуваат во машината од горната порта на доводникот и се дробат од ударот, смолкнувањето и дејството на дробење на мобилниот чекан со голема брзина.На дното на роторот има плоча со сито, а смачканите честички помали од големината на дупката на ситото се испуштаат низ плочата на ситото, а крупните честички кои се поголеми од големината на дупката на ситото остануваат на плоча со сито и продолжи да се тепа и меле со чекан, на крајот да се испушти од машината преку плочата со сито.

 

Чекан дробилката има многу предности, како што е голем сооднос на дробење (обично 10-25, повисок до 50), висок производствен капацитет, униформни производи, ниска потрошувачка на енергија по единица производ, едноставна структура, мала тежина, а работата и одржувањето се лесни. , висока производствена ефикасност, стабилна работа, одлична применливост и сл. Машината за дробење чекан е погодна за дробење разни средна тврдост и кршливи материјали.Оваа машина главно се користи во секторите како цемент, подготовка на јаглен, производство на електрична енергија, градежни материјали и индустрии за сложени ѓубрива.Може да ги скрши суровините со различни големини во униформни честички за да ја олесни обработката на следниот процес.

Технички принцип

Чекан роторот е главниот работен дел на чекан дробилката.Роторот се состои од главното вратило, чак, осовина за игла и чекан.Моторот го придвижува роторот да се ротира со голема брзина во шуплината на дробење, материјалите се внесуваат во машината од горната порта на доводникот и се дробат од ударот, смолкнувањето и дејството на дробење на мобилниот чекан со голема брзина.На дното на роторот има плоча со сито, а смачканите честички помали од големината на дупката на ситото се испуштаат низ плочата на ситото, а крупните честички кои се поголеми од големината на дупката на ситото остануваат на плоча со сито и продолжи да се тепа и меле со чекан, на крајот да се испушти од машината преку плочата со сито.

 

Чекан дробилката има многу предности, како што е голем сооднос на дробење (обично 10-25, повисок до 50), висок производствен капацитет, униформни производи, ниска потрошувачка на енергија по единица производ, едноставна структура, мала тежина, а работата и одржувањето се лесни. , висока производствена ефикасност, стабилна работа, одлична применливост и сл. Машината за дробење чекан е погодна за дробење разни средна тврдост и кршливи материјали.Оваа машина главно се користи во секторите како цемент, подготовка на јаглен, производство на електрична енергија, градежни материјали и индустрии за сложени ѓубрива.Може да ги скрши суровините со различни големини во униформни честички за да ја олесни обработката на следниот процес.